≡ menu
logo Righteousacross
logo Righteousacross

82nd anniversary of the birth of Stasia Ulma.

Today marks the 82nd anniversary of the birth of Stasia Ulma.
Stasia was the oldest of the six children of Wiktoria and Józef Ulma. She was an great student as her peers remembered many years after the war. On March 24, 1944, she was shot by German military policemen from Łańcut, commanded by Eilert Dieken. She died together with her parents and siblings, as well as Jews from the Goldman family hidden by the Ulma family.

#RighteousAcross Project is dedicated to Stasia and her family.

 

Dziś mija 82 rocznica narodzin Stasi Ulmównej.
Stasia była najstarszą z sześciu dzieci Wiktoria I Józef Ulma. Była wspaniałą uczennicą, tak jak jest zapamiętana wiele lat po wojnie. 24 marca 1944 roku została zastrzelona przez niemieckich policjantów z Łańcuta dowodzonych przez Eilerta Diekena. Zmarła razem z rodzicami i rodzeństwem, a także żydami z rodziny Goldman ukrywanymi przez rodzinę Ulma.
 

#Righteousacross #Sprawiedliwiprzezocean - projekt dedykowany jest Stasi i Jej Rodzinie.

logo Script logo