≡ menu
logo Righteousacross
logo Righteousacross

Doublehanded in Vineyard Race, first of three Mini 6,50.

Witold sailed in Vineyard Race this past weekend, we took fourth place in our division and placed ahead of two other Minis.

It was beating against waves all day and night (something Mini boats are not really made for) and then that nice run downwind just like on that 360 video below.

But most importantly more people learned about the Righteous and Witolds.

We had many great and long discussions about these brave people, special thanks to two great sailors Martha Parker and Tony Leigh for your input and especially for your broad knowledge of the subject.

 

Witold żeglował w Wineyard Race w ten weekend, byliśmy na czwartym miejscu w naszej dywizji i przed dwoma innymi jachtami klasy Mini.

 

Pod wiatr i falę cały dzień i noc (Mini nie są naprawdę zaprojektowane i wykonane do jazdy pod wiatr), a potem ten miły bieg z wiatrem tak jak na tym 360 filmiku poniżej.

 

Co najważniejsze, więcej ludzi nauczyło się o prawych i witolds.

 

Mieliśmy wiele wspaniałych i długich dyskusji na temat tych odważnych ludzi, specjalne podziękowania dla dwóch wspaniałych żeglarzy marthy parker i tony leigh za Twój wkład, a zwłaszcza za twoją szeroką wiedzę na temat tego tematu.

logo Script logo