≡ menu
logo Righteousacross
logo Righteousacross

During the Second World War.

During the Second World War, in German occupied Poland many Poles of Christian faith helped their neighbors of Jewish faith. Assistance was offered both institutionally by the Underground State and spontaneously by individuals and families. Those who aided Jews in any way risked their lives as Poland was the only country occupied by Germans in which by their ordinance aiding a Jew subjected all members of aiding family, including children to be shot on the spot. There were tens of thousands of those Righteous.

Moreover, the situation of Jewish Poles was so critical, that Jan Karski has made it from occupied Poland via England to the United States and informed President Roosevelt of all atrocities in occupied Poland including Holocaust - the Final Solution. Roosevelt has shown no interest and he did nothing.

I am sailing singlehanded the opposite way, from United States to United Kingdom with names of Righteous on the sides of the boat, Righteous who before and after Jan Karski's brave journey risked or lost they lives to save their neighbors.

Along the route all passing ships, their crews, owners, governments of their flags and owner-companies will be informed of the Righteous and Jan Karski's mission.

See VIDEO

 

Podczas II Wojny Światowej, w okupwaonej przez Niemców Polsce wielu Polaków wiary chrześcijańskiej pomagało swoim sąsiadom wiary żydowskiej. Pomoc była udzielana zarówno instytucjonalnie przez Państwo Podziemne, jak i spontanicznie przez osoby indywidualne i ich rodziny. Ci, którzy pomagali Żydom w jakikolwiek sposób ryzykowali swoje życie, jako że Polska była jedynym krajem zajętym przez Niemców, w którym za pomoc żydom wszyscy członkowie pomagającej rodziny, w tym dzieci, byli mordowani przez Niemców na miejscu. Takich Sprawiedliwych były dziesiątki tysięcy.

 

Co więcej, sytuacja żydowskich Polaków była tak krytyczna, że Jan Karskiego zrobił to z zajęty polski przez Anglię do Stanów Zjednoczonych i poinformował prezydenta roosevelta o wszystkich okrucieństwa w zajęty Polsce, w tym o holokaustu - ostatecznym rozwiązaniu. Roosevelt nie okazał żadnego zainteresowania i nic nie zrobił.

 

Ja w przeciwną stronę, ze Stanów Zjednoczonych do Zjednoczonego Królestwa z imionami prawych po bokach Łodzi, prawi, którzy przed i po dzielna podróż Jana Karskiego, ryzykowali lub stracili, żyją by ratować swoich sąsiadów.

 

Wzdłuż trasy wszystkie statki, ich załogi, właściciele, rządy ich flag i właścicieli firm zostaną poinformowane o misji sprawiedliwej i Jana Karskiego.

logo Script logo