≡ menu
logo Righteousacross
logo Righteousacross

Podziękowania

Sebastian Kocik - za wykonanie tej strony i mapy Sprawiedliwych

Tomasz Siwiński - za animację na bazie moich o niej wyobrażeń

Marcin Gałażyn - za muzykę na bazie moich o niej wyobrażeń

Jacek Biliński - za nagranie mojego Szma Yisroel, nazwijmy to śpiewem

Piotr Plenikowski - za ekspresowe wykonanie z włókna węglowego podstawy pod anteny

Michał Siwiec, Piotr Siwiec i załoga Phoenix Scaffolding za ustawienie solidnego rusztowania, dzięki którym dzieci mogły bezpiecznie i komforotowo pisać nazwiska Sprawiedliwych na burtach

Radek Kowalczyk - za wszelkie rady i sugestie dotyczące przygotowania Mini 6,50

Iwona Wiszniewska, Zbigniew Gutkowski, Alexiei Vasiliev, Rick Peters, Zbigniew Kapron, Marek Kurek, Jerzy Jaroszuk, Marcin Kułak, Bastian Poix, Mateusz Gałecki, Artur Łojewski - za pomoc w przygotowaniach, która bardzo cenię

UK Sailmakers New York, Kevin i Peter - za doprowadzenie żagli na drogę do perfekcji

Marcin Wrona (TVN), Paweł Zieliński (TVP), Paweł Burdzy, Wojciech Szuliński - za rozpowszechnianie idei uhonorowania Sprawiedliwych i Witoldów w mediach i wśród przyjaciół

Prof. Piotr Skotnicki i Scanmed/Szpital Świętego Rafała w Krakowie - za przygotowanie zestawu pierwszej pomocy na rejs

Dariusz Sikorski - Musto Poland - za wszelką pomoc i zaopatrzenie w najlepsze ciuchy do żeglowania

Komandor Jacht Klubu Polski Janusz Marek Taber - za zaangażowanie w przygotowania jako Yacht Klub Polski

Moonbeam Gateway Marina, Brooklyn, NY - Steven, Daniel, Sergey, Lynford - za udostępnienie mariny bez żadnych organiczeń i wszelką pomoc i życzliwość

Ksiądz Marian Drozd - za błogosławieństwo i modlitwę

Polski Związek Żeglarski - za wszelką pomoc w rejestracji WITOLDA

Muzeum Polaków Ratujących Żydów imienia Rodziny Ulmów w Markowej, Anna Stróż i pracownicy - za konsultację historyczną i udział w merytorycznej części projektu

Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk - za wszelkie wsparcie w celu uhonorowania Sprawiedliwych

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda i Podsekretarz Stanu Wojciech Kolarski - za zaangażowanie i życzliwość związaną z projektem, a przede wszystkim uhonorowanie Sprawiedliwych i Witoldów poprzez przekazanie bandery Rzeczypospolitej

Przede wszystkim - dla wszystkich wspaniałych dzieci i rodziców - którzy 23 i 24 czerwca pisali na kadłubie jachtu WITOLD imiona i nazwiska Sprawiedliwych - Polaków różnych wyznań ratujących Polaków wyznania mojżeszowego

... i wszystkim, których nieświadomie i bez winy pominąłem, a bez który realizacja tego projektu byłaby trudniejsza, lub niemożliwa.

Bartosz Bilinski, skipper, S/V Witold, POL20000

logo Script logo