≡ menu
logo Righteousacross
logo Righteousacross

Righteous Across.


There are about 8,000 names of Poles of different faiths saving lives of Poles of Jewish faith during German occupation. Some of their names were written on the sides of the boat named WITOLD - to honor Witold Pilecki and Jan Kozielewski, Jan Karski "Witold" - by kids from Polish Supplementary Schools in New York. Among kids was a pretty big and strong kid from Brooklyn, Adam Babyface Kownacki.

 

Wiele spośród 8 tys. nazwisk Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, którzy uratowali obywateli polskich pochodzenia żydowskiego w czasie niemieckiej okupacji, zostało zapisanych na burtach jachtu WITOLD (imię na cześć Witolda Pileckiego oraz pseudonimu wojennego Jana Karskiego), którym Bartosz Bilinski uda się w rejs do Londynu.

 

Zapisały je w sobotę dzieciaki z nowojorskich Polskich Szkół Dokształcających. Nazwiska zapisywał też pochodzący z Brooklynu Adam Babyface Kownacki.

logo Script logo