≡ menu
logo Righteousacross
logo Righteousacross

Sprawiedliwi

Sprawiedliwy wśród Narodów Świata (transkrypcja z hebrajskiego: Chasid Umot ha-Olam, חסיד אומות העולם) – najwyższe izraelskie odznaczenie cywilne nadawane nie-Żydom, przyznawane przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad Waszem w Jerozolimie.

Nikt nie wie jak wielu Polaków ratowało Żydów w czasie okupacji niemieckiej. Jad Waszem nadał 6,706 Polakom tytuł "Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata". Historycy określają liczbę Polaków różnych wyznań, którzy pomagali Polakom wyznania mojżeszowego, ryzykując życie swoje i swoich rodzin na dużo większą - nawet na miliony. Tylko w okupowanej przez Niemców Polsce cała rodzina pomagających była mordowana na miejscu za udzielenie jakiejkolwiek pomocy. Pomagający bylo mordowani przez okupantów nawet za podanie kromki chleba. Tysiące zostały zamordowane za różną pomoc. Jednocześnie kryteria nadawania powyższego tytułu nie zawsze czynią możłiwym uhonorowanie tych, którzy pomagali, a nawet tych, którzy zostali za udzielanie takiej pomocy stracili życie

Komu oceniać? Ten projekt dotyczy osób, które nie spełniły kryteriów Jad Waszem, które nie zostały zgłoszone, których nie znamy, które zginęły, a także tych pokornych i odważnych polaków, którzy nigdy w związku ze swoimi czynami nie szukali atencji. Wiadomość przekazana na oceanie niesie ze sobą znaczenie, które nieczęsto jest spotykane na lądzie, a projekt ten ma na celu informowanie o Sprawiedliwych i Witoldach załóg statków w mojej drodze z Nowego Jorku do Wielkiej Brytanii.

logo Script logo