≡ menu
logo Righteousacross
logo Righteousacross

The Ulma Museum of Poles Saving Jews.


Children were given random pages with names not in alphabetical order and look - somehow Józef and Wiktoria Ulma after whom Museum of Poles saving Jews is named are here. Standing out.

Dzieci otrzymały kartki z nazwiskami Sprawiedliwych, które nie były w kolejności alfabetycznej i popatrzcie - w jakiś sposób Józef i Wiktoria Ulma, po których Muzeum nosi nazwę są na burtach. Dużymi literami.

logo Script logo