≡ menu
logo Righteousacross
logo Righteousacross

The last position: July 6, 01:07 GMT

From s/y Witold. 
The last position: July 6, 01:07 GMT
40 31.775 N 70 35.998 W
Course: 86° true, 6.6 kts. South of Martha’s Vineyeard. 

 

Od s / y Witold.
Ostatnia pozycja: 6 lipca 01:07 GMT
40 n 70 35.998 w
Kurs: 86° prawda, 6.6 kt. Na poĊ‚udnie od Martha’s Vineyeard.

logo Script logo